Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Gezien het veranderende karakter van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, omissies of onjuistheden zijn in de informatie op deze website.

De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Daarom mogen op basis van deze informatie geen acties worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de op deze website aangeboden informatie, kan Terra dos Rios niet garanderen dat deze informatie volledig, actueel en/of nauwkeurig is. Terra dos Rios aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er naast Terra dos Rios opzet of vergelijkbare grove schuld is.
Websites van derden waarnaar links op deze website zijn opgenomen, worden niet gecontroleerd door Terra dos Rios gemaakt en of onderhouden. Terra dos Rios aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud ervan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van Terra dos Rios. Het copyright op de afbeeldingen van deze website is uitdrukkelijk voorbehouden.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per mail aan ons doorgeven. Ook als u van mening bent dat de site fouten bevat of onvolledig is, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Scroll naar boven